Sztahanov, a bányák réme

A korai évek

Alekszej vagy Andrej Grigorjevics Sztahanov 1906-ban látta meg a napvilágot a cári Oroszországban. A legenda szerint már akkor is az élen járt mindenben, és ennek megfelelően a saját születésénél is ő segített az anyjának, majd vágta el a köldökzsinórt.

Fiatalkoráról nem sokat tudunk, annyi bizonyos, hogy 1927-ben, túlkorosan kezdett el dolgozni a Donyec-vidéken. Folyamatosan képezte magát, és egyre magasabbra (vagy bányák esetében.. egyre mélyebbre?) lépkedett a ranglétrán. 1935 augusztusában egy szép szovjet napon, miután szokás szerint megcsókolta az ágya fölött lógó Marx-képet, kívánt egyet. Azt kívánta, hogy történelmet írhasson pneumatikus fejtőkalapácsával.

Vörös csillag születik

Úgy tűnik, a vörös csillagok állása ezen a napon neki kedvezett, mert a kívánsága teljesült. Ezen a napon ugyanis a 29 éves Alekszej röpke 5 óra és 45 perc leforgása alatt laza 102 tonna szenet bányászott ki, az előírt mennyiség 14-szeresét.

Nem rossz, de azért nem is a legjobb…

Gondolhatta Sztahanov, ugyanis szeptemberben elég csúnyán megdöntötte az amúgy is óriási rekordját. Akkor egy műszak alatt már 227 tonna szenet hozott fel az Anyaországnak.

sztahanov munka közben

Ugyan Andrejként látta meg a napvilágot, a rekord közlésekor A. Sztahanov néven utaltak rá a vezetésnek címzett levélben, a Pravda szerkesztősége pedig bátorkodott egyből arra a következtetésre jutni, hogy Alekszej az elvtárs keresztneve. Ez egyébként Sztahanovnak sem nagyon tetszett, írt is egy levelet Sztálinnak, amiben ennek a megváltoztatását kérte, de Sztálin elvtárs erre csak annyit felelt: A Pravdánál (szovjet napilap, jelentése szó szerint: Igazság) nem tévednek!

Végül is, nézőpont kérdése csak, hogy Sztálin eleget tett-e a kérésnek, hiszen valóban változást eszközölt ki. Viszont, a kéréssel ellentétben nem a szovjet publikációkat írta át, hanem a maga egyszerűségével konkrétan megváltoztatta Sztahanov keresztnevét.

sztahanov benézi

A mozgalom élén

A rekord kikiáltásának hallatán a szovjet vezetés se volt rest, rögvest mozgalmat indítottak, amit a szenek rémének neve fémjelzett. Így született meg a sztahanovisták mozgalma, melynek legfőbb célja az volt, hogy nagyobb termelékenységre ösztönözze a munkásokat. Sztahanov sikere nem maradt az országhatárokon belül. Még decemberben a Time magazin címlapjára került

A harmincas évek vége és a negyvenes évek java is ragyogással telt a számára, egyre megtisztelőbb tisztségekkel látták el a szovjetek. Előbb egy kazah bánya igazgatójává nevezték ki, majd a Széntermelési Minisztériumban látott el vezetői feladatokat. Hivatalos pozíciója szerint a szocialista munkaversenyért felelt, jelentsen ez bármit is. Ez a tendencia tovább folytatódott egészen a hetvenes évekig. Az egyik nagy bányavállalat igazgatóhelyettese volt az ötvenes évek végén, majd ezt követően, egészen az 1974-es nyugdíjazásáig főmérnök-helyettesként tevékenykedett.

sztahanov siet

Sztahanov az utókorban

1985-ben természetesen rámutatott a New York Times, hogy azért nem feltétlenül kell mindent készpénznek venni, ami Moszkva felől jön, úgyhogy bátorkodtak felülvizsgálni az eseményeket. Arra a nem túl meglepő konklúzióra jutottak, hogy Sztahanov ugyan részt vett a rekord beállításában, de azt közel sem egyedül tette. 

A nyolcvanas évek szovjet álláspontja (Konsztantyin Petrov, a Centralnaja-Irmino párttitkára) szerint nem Sztahanov karaktere volt a lényeg. Egyszerűen egy új kitermelési módszer járult hozzá a sikerhez, amihez egy népszerű arcot párosítottak, hogy a szovjet termelést ily módon is tovább buzdítsák. 

Ez pedig, akárhogy is nézzük, sikerrel járt.

Források:

Tarján M. Tamás: Alekszej Grigorjevics Sztahanov születése, Rubicon (LINK)

Serge Schmemann (1985. 08. 31.): IN SOVIET, EAGER BEAVER’S LEGEND WORKS OVERTIME. New York Times, 2. oldal. (LINK)

Share on facebook
Megosztom
Share on email
Elküldöm